miércoles, 5 de mayo de 2010

el mundo entero envejece.

1) perqué ara mateix hi ha molta gent de l'edat de 30- 40 anys i una altre causa es que a a causa de la crisi no hi hauran tants diners per tenir nens.

2)la División de Población de Naciones Unidas

3) es necesitarant més pensions per a gent gran. hi hauràn més jubilacions. Hi hauran llocs de treball per treballar cuidant persones grans en casals d'avis o ja sigui a les seves propies cases.

4)Una de cada nou persones te més de 60 anys i es preveu que sigui una de cada cinc

5) el més vell Japó i el més jove Niger. sí.

6) 68 anys.

7)en els més desarrollats els homes viuen una mitja de 20 anys en canvi les dones 24. en canvi en els que no son tant desarollats l'esperanza de vida es de 15 pels homes i 17 les dones.

8)l'esser humà ha guanyat 20 anys de vida desde el 1950. ha passat de 48 a 68 i els que han arribat a 60 poden esperar viure 18 o 21 anys més.

No hay comentarios:

Publicar un comentario